SWEDBANK Privātpersonu finanšu institūta konference.

Mūsu paveiktais:

- Tehniskais un tulkošanas nodrošinājums.

Konferences mērķis bija aktualizēt personisko finanšu pārvaldīšanas nozīmi ekonomikas stabilizēšanā un labklājības veicināšanā nākotnē.